TOP J 実用日本語運用能力試験 > Thông tin ky thi VUIHOCTIENGNHAT

본문 바로가기

Thông tin ky thi

Thông tin ky thi HOME


TOP J 実用日本語運用能力試験

페이지 정보

작성자 subadmin03 댓글 0건 조회 38회 작성일 23-07-27 12:28

본문


Kì thi năng lực vận dụng tiếng nhật TOPJ

  TOPJ là một kỳ thi do một nhóm chuyên gia và giáo sư hoạt động trong lĩnh vực giáo dục tiếng Nhật tại Nhật Bản cũng như ở nước ngoài lập ra. Kì thi được chia thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Kết quả của bài thi được dùng làm minh chứng cho năng lực tiếng Nhật của người học như kết quả của kì thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) dùng để xin Visa du học.

 

Ví dụ, nếu bạn có thành tích Sơ cấp A, bạn sẽ được công nhận là đủ năng lực để đi du học tới cơ sở giáo dục tiếng Nhật tại Nhật. Trường hợp bạn đạt thành tích Cao cấp A, bạn sẽ được công nhận có năng lực xử lý tình huống nhất định trong xã hội Nhật hoặc tại doanh nghiệp Nhật và có thể phụ trách công việc phiên dịch tại doanh nghiệp Nhật.

 

 

Đặc trưng của TOPJ

Chú trọng khả năng lĩnh hội văn hoá Nhật Bản.

Đo lường năng lực lý giải văn hoá và xã hội Nhật Bản thông qua các bối cảnh doanh nghiệp Nhật Bản được đưa ra.

 

Theo cùng sự phát triển của tiếng Nhật.

Có thể đo lường năng lực tiếng Nhật của bản thân cùng với sự phát triển của tiếng Nhật.

 

 

Tổ chức 6 lần 1 năm.

Được tổ chức 1 năm 6 lần ứng với thời điểm chuẩn bị du học và tìm kiếm việc làm.

 

Tóm tắt kì thi Top J

 

Số

Mục

Nội dung

1

Cấp độ

3 cấp độ: Sơ cấp, trung cấp, cao cấp

2

Số lần tổ chức

6 Lần

3

Thời gian tổ chức

Tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11

4

Kết quả

Sau 3 tuần

5

Lệ phí

740.000 VND

6

Địa điểm

HanoiHai phongThua Thien HueDa Nang

7

Website

Link

 


Danh sách bình luận

Chưa có bình luận nào

Total 3 / 1 page

Thông tin ky thi 목록

게시물 검색